Fundacja Neli

Książki

Filmy

Podcasty

Aplikacja

Scientific Cooperation

Fundacja

Wspólnie znaczy więcej możliwości

Wydawnictwo ściśle współpracuje z Fundacją Neli Małej Reporterki, The Adventure Starts Here Foundation, aby wspólnie tworzyć i publikować inspirujące treści edukacyjne oraz realizować projekty przyrodnicze. Ta dynamiczna współpraca pozwala na jeszcze większe dotarcie do dzieci i młodzieży, zapewniając im dostęp do wartościowych materiałów, które rozwijają ich zainteresowania i wiedzę na temat przyrody, ochrony zwierząt i środowiska.
Poprzez bliską współpracę, wydawnictwo i fundacja łączą swoje siły, aby tworzyć treści, które nie tylko dostarczają emocjonujących informacji, ale także inspirują do działania.
Fundacja i wydawnictwo pracują też nad umożliwianiem dzieciom włączenia się w konkretne działania na rzecz ochrony przyrody.
W tym celu The Adventure Starts Here Foundation aktywnie podejmuje współpracę zarówno z naukowcami i ośrodkami badawczymi na całym świecie, jak i międzynarodowymi ośrodkami pomocy zwierzętom. Fundacja angażuje się w różnorodne inicjatywy mające na celu ochronę i opiekę nad zwierzętami również na poziomie lokalnym w różnych częściach świata. Otacza opieką zwierzęta i współpracuje z lokalnymi szpitalami dla zwierząt, angażując się w ich misje i wspierając ich działania. Dzięki temu dzieci z Polski mają możliwość uczestniczenia w projektach, które mają na celu zapewnienie opieki i pomocy potrzebującym zwierzętom. Fundacja wierzy, że taka interakcja z lokalnymi i międzynarodowymi ośrodkami pozwala dzieciom poczuć swoje ważne miejsce w tym procesie oraz rozwijać w nich poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za dobro zwierząt i naszej planety.

Pracujemy, by dać dzieciom możliwość włączenia się w działania na rzecz ochrony przyrody.

Wspieramy ośrodki pomocy zwierzętom na poziomach lokalnych w różnych częściach świata.

Budujemy mosty wymiany doświadczeń i wiedzy naukowej.

A wszystko to, aby inspirować i przekraczać granice.